GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Huyện Đăk Glong: Chuyển biến sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Thứ sáu - 23/06/2017 09:11
Xác định công tác nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Đắk Glong đã đẩy mạnh công tác chuyên giao khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng b

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3%. Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án nhằm nâng cấp sửa chữa, làm mới từng bước hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng qua đó, đã nhựa hóa được 75,70% đường giao thông huyện; tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia đạt 72%; thôn, bon có điện lưới quốc gia 86,9%… Với nhiều giải pháp đồng bộ, bộ mặt nông thôn mới của huyện từng bước được thay đổi với một diện mạo mới.

Đường giao thông đi Bệnh viện Đa Khoa huyện Đăk Glong đi vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo theo đúng lộ trình đã đề ra, trong năm 2017 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Glong tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp như: coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở; phát huy sự chủ động của các đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho các xã một cách toàn hiện, không riêng gì về nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng; thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, các cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Có thể nhận thấy sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mói huyện Đắk Glong đã đạt được nhứng kết quả khả quan, bộ mặt  nông thôn có sự đổi thay tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình kinh tế có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Bài: Lê Thực

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn