GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Huyện Đăk Glong: Phát huy vai trò của Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm - 21/06/2018 09:18

Trong những năm qua, hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện đã, đang đóng vai
trò quan trọng trong công cuộc xây dựng huyện Đăk Glong ngày càng phát triển,
tham gia mạnh mẽ vào các phong trào và các hoạt động động ở địa phương. Trong
đó, phong trào Xây dựng nông thôn mới là một trong những phong trào nhận được
sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ ở tất các cơ sở Hội trên địa bàn huyện.
Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, xác định người
nông dân có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, vì nông dân
vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của chương trình nên trong những năm qua, cùng
với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể khác, các cấp Hội trên
địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây
dựng NTM đến đông đảo hội viên nông dân, nhân dân trong huyện và nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm,
dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các cấp Hội
nông dân trên địa bàn huyện đã vận động hội viên nông dân đóng góp được hơn 3 tỷ
đồng và hơn 17 ngàn ngày công lao động để xây dựng hạ tầng cơ sở như: làm mới,
sửa chữa được 132 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa được 23,8 km kênh
mương nội đồng, vận động hội viên hiến 8,6 ha đất để làm đường, xây dựng các
công trình thủy lợi, làm hội trường thôn, bon, trường học. Từ đó đã xuất hiện nhiều
tấm gương điển hình như: Gia đình Ông K’ Mbột xã Quảng Khê, hộ Ông Hồ
Nguyên xã Đăk Ha, hộ Ông Vàng A Dung xã Đăk Rmăng…
Trong hoạt động bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,
bằng nhiều hình thực tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp, công tác tuyên
truyền của Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã góp phần tạo sự chuyển biến
về nhận thức, hành động của cán bộ hội viên nông dân trong việc thực hiện bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô
hình sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường như mô hình chế biến
phân hữu cơ sinh hoạc từ phế phẩm nông nghiệp; mô hình thu gom rác thải và và
bao bì thuốc Bảo vệ thực vật trên đồng ruộng…Với những đóng góp quan trọng của
các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện nên tính đến hết năm 2017 trên địa bàn
huyện Đăk Glong bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 7,86 tiêu chí nông thôn
mới trên một xã.
Theo Ông Đặng Cảm, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đăk Glong cho biết: “Để
phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các cấp hội nông dân trên
địa bàn huyện tiếp tục tăng cường vận hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham
gia phong trào “ cả nước chung tay xây dựng NTM”, “Phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ hưởng ứng phong trào thi đua lập

thành tích chào mừng 15 năm thành lập tỉnh Đăk Nông và 15 năm thàng lập huyện
Đăk Glong”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng huyện
Đăk Glong ngày càng giàu, đẹp”.

Bài: Lê Thực

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn