GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 29/01/2018 09:29
Mặc dù gặp những khó khăn nhất định song từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của các cấp, ngành, người dân nên mục tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2017 của Đắk Nông cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2017, Đắk Mil là một trong những địa phương hoàn thành đạt 100% kế hoạch trong xây dựng NTM. Theo đó, đến giữa tháng 12, toàn huyện đã tăng thêm 20 tiêu chí về NTM so với đầu năm. Tổng tiêu chí mà các xã đạt là 122/171 tiêu chí, bằng 71,35% trong tổng số tiêu chí, đưa địa phương trở thành đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM với 13,55 tiêu chí/ xã. Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, hoàn thiện các thủ tục để đề nghị tỉnh công nhận xã Đắk Sắk đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 2/9 xã.

Tuyên truyền nông dân tăng cường canh tác xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê đang được huyện Đắk Mil đẩy mạnh để nâng cao giá trị trên diện tích đất

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, năm nay, song cùng với việc kiện toàn lại bộ máy ban chỉ đạo từ huyện đến thôn, bon thì huyện đã xác định những vấn đề chính, nhóm tiêu chí cần để chỉ đạo cụ thể cho từng xã triển khai các giải pháp khả thi. Qua các hội nghị, đoàn làm việc đều có sự đôn đốc, kiểm tra hàng tháng, hàng quý nên kết quả đạt được khá cao. Trong năm, bằng việc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác và huy động sức dân, doanh nghiệp, toàn huyện đã huy động được 1.150 tỷ đồng để hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng về kinh tế, xã hội. Cụ thể như huyện đã nâng cấp, sửa chữa trên 51 km đường giao thông, cầu, xây mới 12 phòng học, nhân dân xây mới trên 300 ngôi nhà… Bên cạnh hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng, địa phương quan tâm nhiều đến phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện ở mức 4,37%, giảm 2,9% so với năm 2016.

Đắk R’lấp cũng là địa phương đã thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thành các chỉ tiêu NTM trong năm 2017. Theo ông Phạm Quang Vượng, Trưởng Phòng Nông nghiệp- PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện thì hằng năm, huyện giao chỉ tiêu cho các xã trên cơ sở thực tế tiềm năng, tiềm lực chứ không chụp mũ, áp đặt, thiếu cơ sở thực tiễn. Điều này sẽ tránh được việc “đổ” kế hoạch, ngược lại, các tiêu chí đạt được cũng bền vững hơn. Công tác phân công các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo các xã được thực hiện nghiêm túc nên kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Trong đó, điển hình nhất là việc tập trung chỉ đạo tăng thêm 2 xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng đạt chuẩn NTM trong năm nay. Đến nay, cả hai xã này đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Như vậy, đến đầu năm 2018, Đắk R’lấp sẽ có 5 xã đạt chuẩn NTM, đúng với mục tiêu, lộ trình đề ra.

Năm 2017, toàn huyện Đắk Mil đã làm mới, nâng cấp được trên 51 km đường giao thông nông thôn

Tính đến tháng 11/2017, bình quân toàn tỉnh đạt 11,57 tiêu chí/xã, tăng 0,54 tiêu chí/ xã so với năm 2016. Dự kiến đến hết năm 2017, toàn tỉnh đạt 11,7 tiêu chí/xã, đạt 100% so với kế hoạch. Về số xã đạt chuẩn NTM, hiện nay 5 xã được chọn đang hoàn thiện các thủ tục để được công nhận, nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 10 xã.

Theo Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông thì có được kết quả này, trước hết là nhờ nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình ngày càng một nâng cao. Nếu như những năm trước, đa phần người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại nhà nước, coi NTM như một chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư thì đến nay, người dân đã cơ bản ý thức được NTM chính là mình làm, mình hưởng, nhà nước chỉ hỗ trợ, tạo cơ chế, chính sách phù hợp. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm các năm trước, trong năm 2017, UBND tỉnh đã chủ động giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các địa phương ngay từ đầu năm gắn với trách nhiệm, vai trò của những người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cùng chung tay xây dựng NTM. Theo đó, các cấp, ngành đã căn cứ vào điều kiện thực tế, huy động tổng hợp các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể. Đây chính là những động lực, bài học kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2018, toàn tỉnh bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã và có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lũy kế lên 14 xã.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/ket-qua-cua-su-quyet-tam-dong-long-trong-xay-dung-nong-thon-moi-59166.html

 
Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn