Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
 
 
Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp cho tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Qua đánh giá có 5 nhóm chỉ tiêu vượt Nghị quyết gồm thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.600 tỷ đồng; số lao động được tạo việc làm mới và tăng thêm đạt hơn 18 ngàn người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; số trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia ước đạt 22 trường; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 81%. Có 9 chỉ tiêu đạt Nghị quyết, chỉ có 3 nhóm chỉ tiêu và 1 chỉ tiêu thành phần không đạt Nghị quyết.

Kết quả này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, nỗ lực của Đảng bộ, sự chỉ đạo đúng hướng, quyết liệt, sát sao của chính quyền các cấp, các ngành; sự giám sát chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về chính sách pháp luật của HĐND tỉnh; hoạt động hiệu quả của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị  xã hội, đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối năm 2019, chương trình của kỳ họp đề ra nhiều nội dung quan trọng. Đó là xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2019. Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020; là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có căn cứ, cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Quang cảnh kỳ họp
 

Tại phiên khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; Thông qua một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III sẽ diễn ra đến hết ngày 11/12.

 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020.
Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn