GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


KIỂM TRA TIẾN ĐỘ VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH  XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

Thứ sáu - 17/11/2023 15:49

Từ ngày 7/11 đến ngày 15/11/2023, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Đăk R’Lấp tiến hành tổ chức kiểm tra tiến độ và hướng dẫn công tác đánh giá, lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại các xã Nhân Cơ, Nhân Đạo, Nghĩa Thắng và Hưng Bình.


Đoàn công tác kiểm tra tại xã Nhân Đạo

Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Văn phòng Điều phối nông thôn mưới huyện; các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN và cán bộ phụ trách chuyên môn của 4 xã nói trên.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND các xã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng thôn mới nâng cao năm 2023 (tính đến tháng 11 năm 2023), thành phần Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Kiểm tra hồ sơ minh chứng theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND và Quyết định số 2203/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Các phòng ban phụ trách các tiêu chí kiểm tra hồ sơ minh chứng

Đến thời điểm kiểm tra 4 xã: Nhân Cơ, Nhân Đạo, Nghĩa Thắng, Hưng Bình đều đạt từ 16 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh. Đối với xã Nhân Cơ đạt 14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh. Dự kiến kết quả đến hết năm 2023, 3/4 xã có khả năng đảm bảo 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND và xã Nhân Cơ có khả năng đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Về hồ sơ minh chứng: Các xã đã có sự chuẩn bị hồ sơ theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND và Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Hình thức lưu trữ hồ sơ khoa học, dễ kiểm chứng. Tiêu tiêu như xã Nhân Đạo, Nghĩa Thắng.

Bà con bon Bu Dấp xã Nhân Cơ dọn dẹp vệ sinh trồng cây xanh hưởng ứng phòng trào xanh –sạch – đẹp trong xây dựng Nông thôn mới.

Đoàn kiểm tra mong muốn trong những tháng còn lại của năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cả hệ thống chính trị trong xây dựng xã Nông thôn mới/ xã Nông thôn mới nâng cao, nhất là vai trò của người đứng đầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn gặp một khó khăn, vướng mắc, các tiêu chí dự báo có khả năng đạt trong năm 2023 như: Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 15 về Y tế và tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm (đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới). Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 15 về Y tế; tiêu chí số 17 về Môi trường; tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống (đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao). Đồng thời, yêu cầu các xã bổ sung hình ảnh, video minh chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND và Quyết định số 2203/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong việc rà soát, đánh giá và lập hồ sơ minh chứng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao để các địa phương tập trung tháo gỡ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 03/01/2023 của Ban chấp hành Huyện ủy và Kế hoạch số 11/KH-BCĐ, ngày 13/01/2023 của Ban chỉ đạo huyện về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023./.

                                                                                    Tin ảnh M.L

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn