GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Phần lớn sinh viên hệ cử tuyển ra trường đã được bố trí việc làm

Thứ ba - 07/11/2017 09:26
Theo thống kê, từ năm 2006-2012, toàn tỉnh có 424 sinh viên được cử đi học hệ cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong cả nước. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh không thực hiện công tác đào tạo theo chế độ cử tuyển do các địa phương không có nhu cầu.

Theo quy định, sau khi sinh viên hệ cử tuyển ra trường, từ năm 2015 trở về trước, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giữ bằng tốt nghiệp, sau đó gửi danh sách về Sở Nội vụ (từ 2015 việc này giao hết cho Sở Nội vụ). Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ xây dựng phương án xét tuyển và tham mưu tỉnh phân công công tác đối với sinh viên cử tuyển và hàng năm đều bố trí hết số sinh viên ra trường.

Tuy nhiên, từ năm 2015, các cơ quan, đơn vị thực hiện lộ trình đến năm 2020 tinh giản 10% biên chế theo Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Để có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1649 ngày 27/10/2015 ban hành Quy chế thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, Sở Nội vụ thực hiện quy trình tham mưu bố trí việc làm sinh viên hệ cử truyển sau khi ra trường có phần khác với trước đây.

Để bố trí việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển ra trường, Sở Nội vụ rà soát vị trí việc làm còn chỉ tiêu biên chế tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, chủ yếu dựa vào số công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Sau đó, căn cứ số sinh viên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm còn chỉ tiêu biên chế và các yếu tố khác như hộ khẩu thường trú, học lực, thành phần dân tộc (ưu tiên dân tộc thiểu số tại chỗ), Sở xây dựng phương án xét tuyển. Các cơ quan, đơn vị cũng được lấy ý kiến về phương án xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển để xem xét, bố trí công tác phù hợp, đúng theo quy định.

      Tính từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã có 305 sinh viên hệ cử tuyển ra trường và đến nay đã bố trí được việc làm cho 228 sinh viên; trong đó có 193 sinh viên dân tộc thiểu số, 35 sinh viên người Kinh. Hiện nay, Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xét duyệt theo vị trí việc làm cho 46/77 sinh viên cử tuyển ra trường chưa bố trí việc làm.  
         

Tính từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã có 305 sinh viên hệ cử tuyển ra trường và đến nay đã bố trí được việc làm cho 228 sinh viên; trong đó có 193 sinh viên dân tộc thiểu số, 35 sinh viên người Kinh. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 77 sinh viên cử tuyển ra trường tỉnh chưa bố trí được việc làm.

Trong tháng 10 vừa qua, Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xét duyệt theo vị trí việc làm cho 46 sinh viên; trong đó, có 26 sinh viên ngành Y và 20 sinh viên chuyên ngành khác theo vị trí việc làm. Như vậy, trong năm nay chỉ còn lại 31 sinh viên cử tuyển đã ra trường, nhưng chưa bố trí được việc làm. Do đó, Sở Nội vụ đang tiếp tục rà soát và đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí việc làm cho các sinh viên trong năm tới.

Theo Sở Nội vụ, đáng mừng là thời gian qua, có một số sinh viên cử tuyển tới xin lại bằng tốt nghiệp để tự chủ động đi tìm việc làm và đây là một việc làm đáng khuyến khích, góp phần giảm áp lực cho tỉnh trong việc bố trí việc làm. Bởi vì, thực tế chính sách cũng đã có hướng mở, đó là theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 49 ngày 15/5/2015 của Chính phủ, trong thời hạn 12 tháng, nếu không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

Dự kiến, năm 2018 toàn tỉnh sẽ có thêm 45 sinh viên và năm 2019 có khoảng 50 sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường nữa. Do đó, các sinh viên cần nắm bắt chính sách, chủ động liên hệ, tìm kiếm công việc cho phù hợp với khả năng, chuyên môn đã được đào tạo, không nhất thiết phải trông chờ vào việc bố trí việc làm của tỉnh.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/giao-duc/phan-lon-sinh-vien-he-cu-tuyen-ra-truong-da-duoc-bo-tri-viec-lam-57949.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn