GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Phát huy tối đa sức dân – bài học từ quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tâm Thắng

Thứ tư - 14/03/2018 09:33
Xuất phát điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ với 3 tiêu chí (năm 2011), nhưng sau 5 năm, đến nay xã Tâm Thắng đã đạt 19/19 tiêu chí và đã được công nhận là xã NTM vào tháng 3/2017. Góp phần làm nên thành công ấy, cùng với quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn

Để có được sự đổi thay trong nhận thức và đoàn kết, thống nhất chung sức, chung lòng của người dân tham gia xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM thực sự đi vào cuộc sống, thấm nhuần trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trở thành việc làm cụ thể, thiết thực của người dân, làm cho ý Đảng – lòng Dân là một. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận thôn, buôn, hộ gia đình, xã luôn coi trọng việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, không để xảy ra tư tưởng nóng vội, chạy theo thành tích. Việc xây dựng đề án cũng được xã thực hiện trình tự theo các bước chặt chẽ, từ quá trình điều tra, khảo sát đến viết dự thảo, tiếp thu ý kiến của nhân dân rồi mới thông qua.

Đảng bộ xã Tâm Thắng hiện có gần 300 đảng viên, sinh hoạt ở 29 chi bộ trực thuộc, trong đó có 19 chi bộ thôn, buôn. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng ủy xã Tâm Thắng đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành phụ trách theo dõi, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn dân cư. Đồng thời, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thôn, buôn xây dựng nghị quyết về xây dựng NTM, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đảng viên trực tiếp vận động gia đình, người thân và quần chúng nơi cư trú hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích đem lại và tích cực hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới bằng những hình thức phù hợp với khả năng, điều kiện của gia đình. Tiêu biểu như Chi bộ thôn 7, Chi bộ thôn 4, Chi bộ buôn Trum…

Từ việc triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng chương trình bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng của mình. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất mở đường, góp tiền và ngày công xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh. Trong tổng số 165 tỷ đồng xã Tâm Thắng huy động trong giai đoạn 2011 – 2016 để đầu tư  xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, thì nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp trên 120 tỷ đồng (70% tổng nguồn vốn); còn lại ngân sách của Trung ương, của tỉnh và huyện đầu tư gần 45 tỷ đồng, ngân sách xã gần 2 tỷ đồng.

Nhờ đó, đến nay 100% đường trục xã, liên xã đã được láng nhựa hoặc thảm bê tông; 70% đường trục thôn, xóm được cứng hóa. Hiện tại, ngoài một số công trình thủy lợi, xã có  trên 2,4 km kênh mương được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ tưới 54,4%. Xây dựng được 14 nhà văn hóa thôn, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 6,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng, UBND huyện hỗ trợ 840 triệu đồng, xã Tâm Thắng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Đến nay, 5/7 trường học và 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân dân.

Điều phấn khởi nhất là sản xuất được đẩy mạnh, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ra đời, xã đã thành lập được 3 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác liên kết trong sản xuất nông nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 185 hộ, chiếm 6,4% tổng số hộ trong xã. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc.

Tóm lại, nhìn lại quá trình xây dựng nông thôn mới thành công của xã Tâm Thắng có thể thấy, nhân tố quyết định là sự năng động và quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của mặt trận và các đoàn thể; cùng với đó là việc khéo huy động sức dân, tạo sự đồng thuận về mặt chủ trương và làm tốt việc “huy động sức dân để lo cho dân”, góp phần quan trọng đưa Tâm Thắng trở thành 1 trong những xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh./.

 

                                                          Tác Giả:     Thành Nhân

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn