GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » ĐÁNH GIÁ


Thẩm định hồ sơ, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí các đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thứ sáu - 05/03/2021 21:49

            Từ ngày 03/3/2018 đến ngày 04/3/2021 Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện cho các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí đã tiến hành đi thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới để xét công nhận đạt chuẩn năm 2020 cho 04 xã: Ea Pô, Cư Knia huyện Cư Jút; Đắk Lao, Đắk R’la huyện Đắk Mil.

Họp thẩm định hồ sơ tại xã Ea Pô, Cư Jút

Tại các buổi thẩm định, Đoàn thẩm định của tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của 04 xã trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới. Qua thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của các xã, Đoàn thẩm định đánh giá:

Về mặt trình tự, thủ tục hồ sơ: Nhìn chung trình tự thủ tục hồ sơ của 04 xã đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Hồ sơ minh chứng các xã trình thẩm định

– Về lấy ý kiến hài lòng của ngươi dân: Các xã đã thực hiện công tác phát phiếu để lấy ý kiến hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương đảm bảo theo quy định, hướng dẫn số 122/HD-MT-BTT ngày 16/01/2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân đều đạt cao so với quy định.

– Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản: Qua theo dõi cũng như kiểm tra hồ sơ, đánh giá có 3 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới (Ea Pô, Đắk Lao, Đắk R’la); còn xã Cư Kinia đang còn nợ đọng 1,42 tỷ đồng; tuy nhiên huyện Cư Jút đã có kế hoạch bố trí để xóa nợ trong quý I/2021.

– Về kết quả thực hiện các tiêu chí: Qua kiểm tra, đánh giá thực địa cũng như kiểm tra hồ sơ kết quả thực hiện, Đoàn đánh giá các xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xã nông thôn mới. Tuy nhiên có một số chỉ tiêu, tiêu chí tại các xã (nhất là tại xã Êa Pô, Cư Kinia) chưa đảm bảo hồ sơ minh chứng kết quả, có một số chỉ tiêu đạt còn thấp so với quy định; cảnh quan môi trường tại các khu vực trung tâm của xã Ea Pô, Cư Knia nhìn chung chưa được chỉnh trang gọn gàng…Do đó Đoàn thẩm định của tỉnh cũng đã đề nghị UBND xã và UBND huyện cần có báo cáo bổ sung, giải trình thêm đối với kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu, tiêu chí mà các thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh thấy chưa phù hợp và thống nhất, để từ đó có cơ sở báo cáo, giải trình cho Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

Tại các buổi thẩm định, trước khi thẩm định hồ sơ thì Đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực tế ở ngoài thực địa để từ đó có cái nhìn tổng quan, thực tế về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của các xã.

Một số hình ảnh đoàn kiểm tra đi thẩm định thực tế

Mô hình xoài ở thôn 6, xã Cư Knia
Mô hình trồng Đinh lăng dưới tấm năng lượng mặt trời
Kiểm tra thực tế trường học

Tác giả: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn