GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Tham mưu ban hành các Bộ tiêu chí nông thôn mới theo chiều sâu, sát với thực tế

Thứ ba - 28/08/2018 10:02

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Ông Lê Trọng Yên – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã ký các Tờ trình số 134/TTr-VPĐP, 135/TTr-VPĐP và 136/TTr-VPĐP đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu – rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới; Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đánh mừng, toàn tỉnh đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới”. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ yếu mới dừng lại ở cấp xã; các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn vẫn chưa thực sự khởi sắc, còn thiếu chiều sâu; nhiều vấn đề bấp cập, khó khăn ở cấp thôn, bon, buôn, bản, cộng đồng dân cư vẫn chưa thực sự được quan tâm, giải quyết. Để đẩy mạnh, nâng  cao công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn; đồng thời phát huy được sự năng động, sáng tạo của người dân, cũng như tiếp tục tạo ra được phong trào thi đua mạnh mẽ giữa các hộ gia đình, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Bộ tiêu chí nông thôn mới để tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đạt được kết quả theo chiều sâu và bền vững hơn.

Bản dự thảo các Bộ tiêu chí nông thôn mới được xây dựng nhằm áp dụng triển khai thực hiện cho tất cả các đối đượng có liên quan trực tiếp đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

Bộ tiêu chí vườn mẫu – rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới được xây dựng gồm có 6 tiêu chí với 14 chỉ tiêu để áp dụng thực hiện cho tất cả các hộ gia đình có vườn, rẫy trên địa bàn các xã trong toàn tỉnh; ngoài ra còn khuyến khích áp dụng thực hiện thêm tại các hộ gia đình có vườn, rẫy trên địa bàn các phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Mô hình phát triển sản xuất tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa

 

Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được xây dựng gồm có 10 tiêu chí với 38 chỉ tiêu để áp dụng thực hiện cho tất cả các Khu dân cư trên địa bàn của các xã trong toàn tỉnh; ngoài ra cũng khuyến khích áp dụng thực hiện cho các Khu dân dân cư trên địa bàn các phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Theo dự thảo Bộ tiêu chí này thì Khu dân cư ở đây được hiểu là một cấu trúc cộng đồng bao gồm một số hộ gia đình tụ cư, sinh sống đan xen trong một khu vực địa lý nhất định (thôn, bon, buôn, bản, xóm, tổ,…).

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được xây dựng gồm có 21 tiêu chí với 63 chỉ tiêu để áp dụng thực hiện cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới” theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông.

Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn, có chiều sâu và ngày càng bền vững; đồng thời huy động được sự vào cuộc và phát huy được tính năng động, sáng tạo của người dân, hi vọng UBND tỉnh sẽ sớm ban hành các Bộ tiêu chí nông thôn mới theo như đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để các địa phương, người dân triển khai thực hiện.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn