GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Tổng kết 20 năm đổi mới kinh tế tập thể

Thứ năm - 28/10/2021 07:44

Ngày 27/10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” (Nghị quyết 13); tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 3 Liên hiệp HTX, 230 HTX và 230 tổ hợp tác (THT). Những năm qua, các HTX, THT thu hút nông dân tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho thành viên, người lao động.

Bộ máy quản lý HTX đang từng bước được củng cố, đổi mới về tổ chức. Phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX đa dạng, gắn với thị trường. Các THT đã khắc phục tình trạng yếu kém so với trước khi có Nghị quyết 13.

Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, cơ bản tạo ra bước chuyển biến mới cho HTX. Sản xuất, kinh doanh của các HTX ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt.

Nhiều HTX hoạt động có lãi, có nhiều đóng góp cho địa phương xây dựng nhiều công trình phúc lợi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, nhấn mạnh: Tỉnh xác định kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là HTX, thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc.

Phát triển kinh tế tập thể, HTX phải gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Kinh tế tập thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tiến tới có tỷ trọng đóng góp ngày càng lớn hơn cho GRDP của tỉnh. 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn