Từ 2021-2023: Huy động khoảng 2,55 triệu tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh hội nghị sáng 25-4. 

Theo ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương (Bộ NN-PTNT) cho biết: Từ năm 2021-2023, cả nước huy động được khoảng 2,55 triệu tỷ đồng tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí trực tiếp cho Chương trình khoảng 206.700 tỷ đồng (8,1%), cụ thể: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 22.235 tỷ đồng (chiếm khoảng 1,0%), vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đã bố trí thực hiện Chương trình khoảng 184.465 tỷ đồng (chiếm 7,2%); lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác: khoảng 142.478 tỷ đồng (chiếm 5,6%); tín dụng (Dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trên toàn quốc đến hết năm 2023): Khoảng 1.983.970 tỷ đồng (chiếm 77,9%); doanh nghiệp: Khoảng 112.174 tỷ đồng (chiếm 4,4%); cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp khoảng 100.632 tỷ đồng (chiếm 3,9%).

Từ 2021-2023: Huy động khoảng 2,55 triệu tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên – Nơi Báo Quân đội nhân dân ra số báo đầu tiên, ngày 20-10-1950, tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tháng 6-2023.

Kết quả, đến nay cả nước có khoảng 78% tổng số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 1.860 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 340 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã. Có 283 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (tăng 28 đơn vị so với cuối năm 2022, chiếm 43,9% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước), trong đó, đã có 3 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM (tăng 4 tỉnh so với cuối năm 2022). Tổng số 15 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM và 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Tuy nhiên, số xã đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, điển hình như Đồng bằng sông Hồng đạt 100%, Đông Nam Bộ 92,9% trong khi đó các tỉnh khu vực Miền núi phía Bắc mới đạt 50,3%, Tây Nguyên 59,9%. Hiện vẫn còn 4 tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM dưới 30%, 5 tỉnh chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Đặc biệt, đến nay 16 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh “trắng xã NTM”, trong khi mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phấn đấu mỗi tỉnh có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hiện còn 1.548 xã đạt dưới 15 tiêu chí, hầu hết tập trung ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tu-2021-2023-huy-dong-khoang-2-55-trieu-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi-774253