GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Tuyên truyền về NTM trong giai đoạn mới

Thứ sáu - 25/06/2021 13:55

Theo mục tiêu của tỉnh, giai đoạn 2020-2025, xây dựng nông thôn mới (NTM) đòi hỏi nhiều yêu cầu cao hơn. Công tác tuyên truyền được xem là khâu then chốt để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM.

Những năm qua, các đoàn thể, tổ chức hội các cấp đã phát huy tốt trong việc tuyên truyền về xây dựng NTM. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các cấp hội, đoàn thể triển khai tuyên truyền xây dựng NTM một cách rộng rãi.

Hội Nông dân tỉnh tập huấn về liên kết sản xuất cho hội viên, nông dân (ảnh chụp trước 27/4/2021)

Điển hình như Hội Phụ nữ tỉnh đã gắn việc tuyên truyền NTM vào các phong trào, nội dung thi đua hàng năm của đơn vị. Hội viên phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” để góp phần tuyên truyền về các tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… trong xây dựng NTM.

Riêng về phong trào này, trong năm 2020, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 5 hội thảo tại huyện Đắk R’lấp, Cư Jút; 9 buổi truyền thông với sự tham gia của trên 2.500 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh ở nhiều địa phương.

Theo bà Đỗ Thị Minh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đắk Song, bên cạnh các buổi truyền thông về chuyên đề NTM, đơn vị còn lồng ghép trong sinh hoạt hội, các tổ nhóm để hội viên, người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của Chương trình NTM.

Trong đó, đơn vị luôn quan tâm đến các nội dung nhằm giúp hội viên khó khăn, nghèo vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, góp phần vào xây dựng NTM…

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện đổi mới hoạt động tập huấn, tuyên truyền về xây dựng NTM. Theo ông Hồ Gấm, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, công tác tuyên truyền về NTM của đơn vị luôn gắn với tình hình thực tế của tỉnh, các địa phương hiện nay.

Trong đó, đơn vị tập trung tuyên truyền để người dân phấn đấu đạt và nâng cao nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập. Công tác tuyên truyền luôn được đơn vị triển khai một cách đa dạng, phù hợp với thực tế.

Chẳng hạn, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về liên kết, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm cho hàng trăm hội viên, nông dân. “Đây là một trong những cách tuyên truyền hiệu quả nhất”, ông Gấm chia sẻ.

Người dân tìm hiểu cách sản xuất hữu cơ tại một HTX ở huyện Krông Nô. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Theo ông Vũ Tô Hoài, hội viên Hội Nông dân ở xã Hưng Bình (Đắk R’lấp), ông rất vui khi được tham gia các lớp tập huấn về liên kết sản xuất, xây dựng nhãn hiệu, đưa sản phẩm ra thị trường do Hội Nông dân tỉnh triển khai. “Đây là những điều chúng tôi đang yếu, đang cần”, ông Hoài cho biết.

Những năm gần đây, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã có sự đổi mới trong tuyên truyền về xây dựng NTM. Nội dung tuyên truyền được gắn với kế hoạch, mục tiêu cụ thể của tỉnh, mỗi địa phương.

Riêng năm 2020, Văn phòng đã tổ chức được 12 lớp tập huấn cho hơn 1.100 người làm phụ trách NTM ở các huyện, thành phố. Theo ông Phan Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đơn vị tập trung tuyên truyền về những nội dung, yêu cầu mới. Các tiêu chí NTM cao hơn, những giải pháp, kinh nghiệm của các tỉnh khác cũng được tập trung tuyên truyền để người dân hiểu.

  Đắk Nông đã có 29/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3%, vượt 18,8% kế hoạch. Bình quân mỗi xã đạt 15,78 tiêu chí, vượt 0,78 tiêu chí/xã so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Năm 2021, tỉnh phấn đấu đưa thành phố Gia Nghĩa hoàn thành xây dựng NTM; lập hồ sơ đề nghị thẩm định huyện Đắk R’lấp hoàn thành NTM; phấn đấu có thêm 4-5 xã đạt chuẩn NTM.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, tuyên truyền, vận động Nhân dân là giải pháp hàng đầu trong xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay. Những năm tới, mục tiêu xây dựng NTM cao hơn, nên toàn tỉnh càng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Thông qua tuyên truyền để làm chuyển biến sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xây dựng NTM. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải được triển khai liên tục, sâu rộng, gắn với kế hoạch trọng tâm, cụ thể của tỉnh, huyện và các xã đưa ra.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn