GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Cải thiện môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng bền vững

Thứ năm - 15/03/2018 09:43
Để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, ngành Giáo dục đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường giáo dục.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngành Giáo dục tập trung hoàn thiện cơ chế pháp lý thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, toàn ngành thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đào tạo, nhất là các cơ sở hoạt động phi lợi nhuận. Công tác xã hội hóa trong các hoạt động giáo dục ngoài công lập trong giáo dục mầm non, phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ và tin học được triển khai thường xuyên. Việc tăng cường xã hội hóa các dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục đã và đang được triển khai một cách đồng bộ. Đây được xác định là hình thức tạo cơ hội cho người học trên địa bàn tiếp cận với những thành tựu khoa học hiện đại trong giáo dục.

Các trường học ở vùng sâu, vùng xa như Trường mầm non Sao Mai ở xã Tân Thành (Krông Nô) được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đã góp phần cải thiện môi trường giáo dục.

Các đơn vị giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học mới, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với áp dụng dạy học Tiếng Việt 1 theo công nghệ giáo dục các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Toàn ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường chuyên, trường chất lượng cao tại các huyện, thị xã. Các trường tiểu học nâng cao hiệu quả việc đổi mới và đánh giá học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế.

Một trong những giải pháp được chú trọng thực hiện nhằm cải thiện môi trường giáo dục là đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục. Theo đó, ngành khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, liên kết, hợp tác, kết nghĩa giữa các trường trong tỉnh và ngoài tỉnh, giữa trường chuyên, trường chất lượng cao với cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý giáo dục, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ. Cùng với triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực trẻ tại nước ngoài nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, ngành tạo điều kiện cho các trường đại học tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại tỉnh.  Ngành còn tham mưu ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục.

  Nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài là củng cố hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nhằm bảo đảm các điều kiện về học tập, môi trường, sinh hoạt, điều kiện tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh… Vì vậy, hàng năm, ngành tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đạt theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được tăng cường nhằm huy động nguồn lực để củng cố và phát triển cơ sở vật chất cho các nhà trường, bảo đảm điều kiện cho các hoạt động giáo dục ngày càng tốt hơn.

 

Một trong những giải pháp quan trọng được tập trung thực hiện nhằm cải thiện môi trường giáo dục hiệu quả là tăng cường tự chủ, cải thiện cơ sở vật chất. Theo đó, quyền tự chủ về tuyển sinh, tài chính, về nội dung đào tạo và khảo thí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo được mở rộng. Bên cạnh đó, các dịch vụ cung ứng giáo dục, đào tạo theo cơ chế thị trường, gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đầu ra cũng được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động.

Giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) áp dụng phương pháp mới để cải thiện môi trường giáo dục.

Theo ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, cải thiện môi trường giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu nâng cao chất lượng một cách bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ngoài việc thực hiện các điều kiện bảo đảm dạy và học, ngành tập trung vào công tác cải cách hành chính. Với những giải pháp đã đặt ra, toàn ngành phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thiện việc cải thiện môi trường giáo dục, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/xa-hoi/cai-thien-moi-truong-giao-duc-de-nang-cao-chat-luong-ben-vung-60030.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn