GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Thứ hai - 31/07/2023 13:59
Sáng ngày 31/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại điểm cầu Chính phủ đồng chí Phạm Minh Chính – UVBCT, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.
 
 
 
Sáng ngày 31/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại điểm cầu Chính phủ đồng chí Phạm Minh Chính – UVBCT, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Anh-tin-bai

Điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Chiến – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà quán triệt nội dung Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Trình bày nội dung Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 cụ thể:

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải đảm bảo sự đồng thuận của Nhân dân. Căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc thù vùng miền thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã như sau:

Đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC  cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và Quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư: Các Bộ, cơ quan trung ương kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới (thời hạn hoàn thành theo quy định tại khoản 7 Điều 10 và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

Về sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công: Các Bộ, cơ quan Trung ương kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bản ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 2025; UBND cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chủ trương lớn của Đảng. Đồng chí đề nghị Văn phòng Chính phủ làm việc với Bộ nội vụ để thực hiện triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 sau khi Hội nghị kết thúc. Đồng thời các cấp chính quyền nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc sắp xếp phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương nhằm nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp…

Nguồn: https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat/hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-giai-doan-20-372204

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn