Dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị cho năm học mới

 

Theo đó, năm học 2019-2020, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT gắn với thực hiện phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học và cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục; tập trung các giải pháp nâng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường và duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng…; các cơ sở giáo dục công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học…

Lãnh đạo Sở GD và ĐT quán triệt triển khai 5 nhiệm vụ chính của năm học 2019 – 2020
 

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD-ĐT đã quán triệt triển khai 5 nhiệm vụ chính của năm học 2019 – 2020 gồm: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD-ĐT. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD-ĐT. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ khai giảng và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường…

Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn