GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Tăng tốc thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân

Thứ tư - 11/07/2018 08:29

 

* Kỳ 1: Chính sách bảo hiểm xã hội từng bước đi vào cuộc sống

Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực đã được triển khai trong toàn tỉnh, góp phần đưa chính sách BHXH từng bước đi vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 3/5/2013 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tỉnh cũng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết 21 đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh xuống cơ sở.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở văn bản của cấp trên, các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo định hướng chung của tỉnh. Đồng thời, các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH cũng được đưa vào trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và xem đây là một tiêu chí quan trọng của địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 24-CT/TU, các ngành, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa từng quan điểm chỉ đạo, tập trung nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị liên quan.

Cụ thể, để Nghị quyết có sức lan tỏa, sớm đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai đồng bộ, sâu rộng các hoạt động tuyên truyền. Nhiều đơn vị, địa phương còn tổ chức các hội thi, tọa đàm, đối thoại về chính sách BHXH. Các báo, tạp chí đều có những chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các quan điểm của Đảng về chính sách BHXH, BHYT, tạo diễn đàn sôi nổi và làm sâu sắc hơn nhận thức về chính sách BHXH  trong quần chúng nhân dân.

Ông Hồ Tấn Lộc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Một trong những đổi mới trong công tác tuyên truyền về chính sách BHXH đó là việc đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp sử dụng lao động. Với nhiều ưu điểm, hiệu quả, hình thức này đang được ngành tập trung đẩy mạnh. Qua đây, cơ quan BHXH có thể kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân, giúp họ hiểu hơn về chính sách BHXH”.

Cũng theo ông Lộc, thời gian qua, việc đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp sử dụng lao động luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh… Riêng trong năm 2017, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hơn 120 buổi tập huấn, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đến người dân. Bà Hà Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN cho biết: “Không chỉ phối hợp tổ chức các buổi đối thoại với người dân, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn động viên mỗi cán bộ hội trở thành một tuyên truyền viên tích cực, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân trên địa bàn, qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 21 đề ra”.

Tham gia BHXH, người lao động sẽ được hưởng các chế độ, chính sách, bảo đảm cuộc sống khi về già.  Ảnh: Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tất Thắng (Cư Jút) phân loại đậu phộng

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đối với ngành BHXH, hiện nay đã triển khai thực hiện có hiệu quả 3 hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Đó là, giao dịch trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH; giao dịch điện tử; cung cấp các dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích. Điều này đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ.

Thông qua phần mềm giao dịch điện tử, việc quản lý, theo dõi, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả về lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) luôn bảo đảm công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Đến nay, phương thức giao dịch điện tử đã được triển khai tại tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh, với 1.225 đơn vị sử dụng lao động tham gia, chiếm 84,48%.

Ngoài ra, từ  năm 2017, BHXH tỉnh bắt đầu chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu và quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Đây là một bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm sự minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, bảo đảm lợi ích tối đa của người lao động.

Tư vấn chế độ, chính sách BHXH cho công nhân, người lao động tại Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV

Những chuyển biến tích cực

Với những giải pháp tích cực, chủ động, đến nay, các chính sách, chế độ BHXH được triển khai đầy đủ, kịp thời, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Tính đến hết năm 2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 496.689 người. Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc: 31.666 người, BHXH tự nguyện: 1.383 người, BHTN: 25.311 người; số người tham gia BHYT: 495.306 người. So với năm 2012, thời điểm triển khai Nghị quyết, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng hơn 17,6%; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 74%; số người tham gia BHYT tăng hơn 21%.

Song song với công tác phát triển đối tượng tham gia, công tác thu, chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT và quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT cũng đã có hiệu quả nhất định. Số thu BHXH, BHYT hàng năm đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch nhà nước giao, năm sau cao hơn năm trước. Tính riêng năm 2017, toàn tỉnh có số thu đạt trên 853,3 tỷ đồng, tăng 27,72% so với năm 2016 và đạt 108,1% với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, ngành đã giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho 4.265 lượt người. Cụ thể, thực hiện chi trả cho 417 người hưởng mới BHXH hàng tháng; số lượt người hưởng trợ cấp một lần trong năm là 2.481 lượt người. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.367  lượt người hưởng chế độ trợ cấp BHTN… Tổng số chi từ nguồn quỹ BHXH là 211,15 tỷ đồng.

  Hàng năm, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan. Riêng trong năm 2017, BHXH tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh, kiểm tra 125 đơn vị và đã phát hiện, thu hồi được hơn 2,9 tỷ đồng; trong đó, thu nợ hơn 2,6 tỷ đồng, truy thu hơn 252 triệu đồng, thu về quỹ BHXH hơn 86 triệu đồng, thu về quỹ BHYT gần 20 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Từ những kết quả trên có thể khẳng định, chính sách BHXH đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động và nhân dân trong tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành lộ trình BHXH cho người lao động trong những năm tiếp theo”.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn