Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

 

 

Đắk Nông xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp hàng đầu để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn mới.

 

Ông Phan Văn Sinh, Phó Chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông cho biết: Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 có những yêu cầu cao hơn so với giai đoạn 2016-2020.

Chương trình tăng 23 nội dung nhỏ. Trong đó, đối với xã NTM phải đạt 57 tiêu chí, tăng 8 tiêu chí so với trước. Nhiều tiêu chí khó hơn nhiều như: y tế, giáo dục, môi trường, hệ thống chính trị, phát triển sản xuất…

dsc_0207(1).jpg
Phát triển sản xuất trong xây dựng NTM ngày càng yêu cầu ở mức cao (Ảnh: Nông dân xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong thu hoạch vải )

Điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân. Do đó, tỉnh Đắk Nông xác định phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM.

Mục đích tuyên truyền là để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ mục tiêu, nội dung của Chương trình NTM trong giai đoạn mới, tạo sự đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông đã triển khai, quán triệt các văn bản Trung ương, địa phương về xây dựng NTM một cách kịp thời, có chiều sâu.

 

Các văn bản của tỉnh về chỉ đạo, triển khai Chương trình NTM được ban hành, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình NTM gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Các cấp, ngành, địa phương, đoàn thể thực hiện kế hoạch tuyên truyền về NTM gắn với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình. Tỉnh tuyên truyền đậm nét, tạo điểm nhấn về thực hiện 11 nội dung thành phần, 6 chuyên đề chuyên sâu của NTM.

z4708746158628_dda6ac6ad29031bc9398b92fcc5f8eeb(1).jpg
Tập huấn, tuyên truyền về du lịch trong xây dựng NTM ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông)

6 chuyên đề chuyên sâu gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Tháng 10 vừa qua, Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng NTM năm 2023. Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã đề nghị, các cấp ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về NTM.

Việc tuyên truyền cần cụ thể, đa dạng gắn với các nội dung thiết thực với đời sống bà con, ứng dụng mạng xã hội vào tuyên truyền để thông tin đến cộng đồng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu NTM: Có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn NTM, luỹ kế 43 xã; Bình quân toàn tỉnh đạt 17,2 tiêu chí/xã; Có thêm ít nhất 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, luỹ kế 12 xã; Có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM.

Nguồn: https://baodaknong.vn/dak-nong-day-manh-tuyen-truyen-xay-dung-nong-thon-moi-188633.html