Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ban hành ngày 30/11/2018, về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự từ ngày 16/12/2018 đến ngày 16/2/2019.

Chỉ thị cũng nêu ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, cùng với bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các lễ hội, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, các ngành, các cấp, địa phương cần đặc biệt chú ý công tác phòng, chống khủng bố, gây rối an ninh trật tự, cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công cộng, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự.

Với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý dứt điểm các vụ án phức tạp về hình sự, kinh tế, tham nhũng, Công an tỉnh cần tập trung đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, manh động, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, đường dây đưa ma túy trái phép vào điạ bàn tiêu thụ…

Nguồn: Báo Đắk Nông