Họp bàn giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để bàn các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; đồng chí Trương Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Bốn –  Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

            Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Ngân hành Chính sách – Xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Bí thư, Chủ tịch UBND 08 xã: Cư Knia, Êa Pô, Đắk Sin, Đắk Lao, Đắk R’la, Thuận Hà, Đắk D’rồ và Đắk Sôr. Nội dung cuộc họp là nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy đã đề ra và bàn giải pháo cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn năm 2020.

Theo báo cáo, đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

– Về thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 03-NQ/TU: Đến nay chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới; tuy nhiên hiện nay thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp đang phấn đấu thực hiện. Theo tiến độ thực hiện thì dự kiến trong năm 2020 thành phố Gia Nghĩa sẽ được xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, còn huyện Đắk R’lấp sẽ phấn đấu thực hiện đạt chuẩn vào năm 2021. Toàn tỉnh đã có 19/61 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ tiêu này đã đạt vượt mục tiêu đề ra trước 01 năm. Đến nay bình quân mỗi xã đạt 14,57 tiêu chí/xã; dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đạt vượt chỉ tiêu này. Hiện nay toàn tỉnh còn 8 xã đạt dưới 10 tiêu chí, xã đạt thấp nhất là 7 tiêu chí. Đánh giá theo chỉ tiêu giao từng tiêu chí thì còn 6/19 tiêu chí chưa đạt mục tiêu giao, cụ thể: tiêu chí số 3 về thủy lợi (91,11%), số 8 về thông tin và truyền thông (95,08%), số 10 về thu nhập (86,79%), số 13 về tổ chức sản xuất (96,43%), số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (83,78%) và số 19 về quốc phòng và an ninh (91,83%).

– Về kết quả thực hiện tại 08 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020: Đến nay xã Cư Knia đã đạt 17/19 tiêu chí, xã Êa Pô đã đạt 14/19 tiêu chí, xã Đắk Sin đến nay mới đạt 11/19 tiêu chí, xã Đắk Lao đạt 15/19 tiêu chí; Xã Đắk R’la đã đạt 15/19 tiêu chí; xã Thuận Hà đạt 15/19 tiêu chí; xã Đắk D’rồ đã đạt 15/19 tiêu chí và xã Đắk Sôr đã đạt 17/19 tiêu chí. Tổng nhu cầu nguồn vốn của 08 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 là 103,669 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 84,834 tỷ đồng, vốn huy động khác là 18,835 tỷ đồng.

– Về thực hiện chỉ tiêu huyện nông thôn mới: Đối với thành phố Gia Nghĩa đến nay đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đắk Nia), còn lại xã Đắk R’moan đang phấn đấu đạt chỉ tiêu còn lại (chỉ tiêu 18.1) để được công nhận đạt chuẩn, dự kiến vào cuối tháng 3/2020 và dự kiến vào quý II/2020 thành phố Gia Nghĩa sẽ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đề nghị thẩm tra, thẩm định xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với huyện Đắk R’lấp: Đến nay trên địa bàn huyện đã có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đã đạt 5/9 tiêu chí của cấp huyện; do đó để được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì huyện đang phấn đấu đưa 2 xã còn lại (Hưng Bình, Đắk Sin) đạt chuẩn và hoàn thành 4 tiêu chí còn lại của cấp huyện (số 2 về Giao thông; số 3 về Thủy lợi; số 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục và số 7 về Môi trường).

Ông Phan Nhật Thanh – Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp báo cáo kết quả và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu đưa huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới

Tại cuộc họp đại diện các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và các xã đã tập trung phân tích làm rõ thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, theo đánh giá thì khó khăn nhất hiện nay vấn là về nguồn vốn và các chỉ tiêu về: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, về môi trường và về cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; tuy nhiên tại cuộc họp các địa phương cũng đã thể hiện sự quyết tâm cao nhằm đạt chuẩn nông thôn mới theo như kế hoạch đã đề ra.

Để đạt các mục tiêu theo Nghị quyết 03-NQ/TU và kế hoạch năm 2020 đã đề ra, kết thúc cuộc họp đồng chí Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương một số nội dung:

1. Hoan nghênh các địa phương đã quyết tâm trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong năm 2020 phấn đấu, tập trung quyết liệt xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới tại 08 xã theo như Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ban chỉ đạo tỉnh đã đề ra, ngoài ra bổ sung thêm xã NâmN’Đir của huyện Krông Nô vào kế hoạch phấn đấuđạt chuẩn 2020. Trong năm 2020 phấn đấu thành phố Gia Nghĩa được công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; năm 2021 huyệnĐắkR’lấpđược công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu Huyện ủy, UBND các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô, Đắk R’lấp tập trung lồng ghép mọi nguồn lực và chỉ đạo các phòng, ban và UBND 09 xã đăng ký phấn đấu năm 2020 thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại. UBND các huyện cần chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác để cùng chung tay thực hiện Chương trình; cho phép tạo quỹ đất để bán đấu giá lấy kinh phí hỗ trợ cho các xã trong việc xây dựng nông thôn mớiđúng quy định.

3. Yêu cầu thànhủy, UBND thành phố Gia Nghĩachỉ đạo xã Đắk R’moan sau khi khắc phục tiêu chí chưa đạt thì sớm hoàn thiện hồ sơ để được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 3. Đồng thời chỉ đạo rà soát các tiêuchí, chỉ tiêu đạt còn thấp ở xã Đắk R’moan và xã Đắk Nia để có phương án tiếp tục nâng cao, hoàn thiện hơn; chỉ đạo triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

4. Yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức và Đắk G’long nghiên cứu, có cách làm, kế hoạch cụ thể để đưa các xãđang đạt dưới 10 tiêu chí phấn đấuđạt từ 10 tiêu chí trở lên vào cuối năm 2020; đồng thời trong giai đoạn 2021-2025 phải tập trung phấn đấuđể xây dựng đượcít nhất 01-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn mỗi huyện.

5. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí trong năm 2020; đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 thì xem xét cho ứng trước nguồn vốn để khởi công xây dựng các công trình nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.

6. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt và thực hiện theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

7. Đối với 6 tiêu chí chưa đạt các mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh tỉnh ủy giao, gồm: tiêu chí số 3 về thủy lợi (mới đạt 91,11%), số 8 về thông tin và truyền thông (mới đạt 95,08%), số 10 về thu nhập (mới đạt 86,79%), số 13 về tổ chức sản xuất (mới đạt 96,43%), số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (mới đạt 83,78%) và số 19 về quốc phòng và an ninh (mới đạt 91,83%). Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Cục Thống kê tỉnh;…thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương trong việc thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí này nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủyđề ra.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, cân đối các nguồn vốn khác để tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, thời hạn trước ngày 10/4/2020; trong đó xem xét ưu tiên hỗ trợ cho huyện Đắk R’lấp, Krông Nô, Tuy Đức và Đắk G’long. Còn đối với các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút và Thành phố Gia Nghĩa ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh đã được bố trí thì các địa phương chủ động cân đối ngân sách huyện và huy động, lồng ghép các nguồn khác để thực hiện.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu cơ chế, mức đốiứng vốn của người dân để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng trong thời điểm giá cả nông sản xuống thấp kéo dài nhiều năm, dịch bệnh làmảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

10. Giao Sở y tế tham mưu giải pháp phù hợp để hoàn thiện tiêu chí số 15 của xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil trong năm 2020, đặc biệt làTrạm y tế xã.

11. Đề nghị Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để hỗ trợ cho các hộ dân vay vốn nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, nhất là tại xã Êa Pô huyện Cư Jút, Đắk Sin huyện Đắk R’lấp đểđạt chuẩn tiêu chí số 9 theo quy định.

12. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty điện lực Đắk Nôngvà UBND huyện Đắk R’lấp, huyện Đắk Song, Krông Nô rà soát, đánh giá lại hệ thống điện tại xã Đắk Sin, xã Thuận Hà và xã ĐắkSôr để có phương án, kế hoạch đầu tư, nâng cấp các công trình điện nông thôn tại các xã này nhằm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo quy định.Thời hạn trước ngày 20/4/2020.

13. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Krông Nô hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vấn đề đất đai để làm hội trường thôn ở xã Đắk Sôr, làm nghĩa trang ở xã ĐắkD’rô. Thời hạn trước ngày 15/4/2020.

14. Giao Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các công trình hồ, đập trên địa bàn để nâng cấp các công trình đã xuống cấp, không đủ cung cấp cấp nước tưới cho người dân, nhất là đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cần có phương án cụ thể, kịp thời nhằm đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi theo quy định.

15. Đối với việc thực hiện bãi rác huyện Đắk R’lấp giao đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn giải pháp cụ thể để đảm bảo tiêu chí môi trường của huyện nông thôn mới.

16. Đối với một số tiêu chí, hạng mục công trình như: nhà văn hóa, trường học, chợ nông thôn,…đề nghị các Sở, ban, ngành được giao phụ trách nghiên cứu, hướng dẫn cho các địa phương trong việc đầu tư xây dựng và sử dụng sao cho có hiệu quả nhất; tránh trường hợp đầu tư xây dựng để đạt chuẩn nhưng lại ít sử dụng, sử dụng không hiệu quả dẫn đến lãng phí và gây phản ánh, bất bình trong nhân dân.

17. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

– Tiến hành tổ chức thẩm định, tham mưu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 3) đối với các xã còn lại trong tháng 3/2020.

– Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã, các huyện, thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn 09 xã phấn đấu năm 2020 đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Đồng thời phối hợp, hướng dẫn thành phố Gia Nghĩa trong việc lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Tác giả: Văn Tuấn.