Định hướng phát triển 3 vùng sản xuất hoa tập trung

Hiện nay diện tích trồng hoa trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa khoảng 100 ha. Phát huy những lợi thế về đất đai, thời tiết phù hợp, thành phố định hướng đến năm 2025 sẽ phát triển lên khoảng 180-200 ha.

Người dân xã Đắk Nia trồng hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết Tân sửu 2021

Phường Nghĩa Phú, xã Đắk R’moan và xã Đắk Nia được xác định là 3 vùng sản xuất hoa tập trung, với các loại hoa được đánh giá là phù hợp và được lựa chọn gồm: cúc, ly, hồng, đồng tiền, lay ơn, huệ.

Từ chỗ hình thành các vùng sản xuất, việc liên kết, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cũng sẽ được thành phố đẩy mạnh nhằm hình thành các chuỗi giá trị bền vững cũng như tập trung hỗ trợ nông dân về vật tư, nhà lưới, nhà kính, tập huấn kỹ thuật…