TÀI LIỆU HỌP NTM TP GIA NGHĨA (14H00, NGÀY 29.12.2021)