Cư Jút (Đắk Nông): Nỗ lực về đích nông thôn mới trước 2025

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây được nâng cao. Phấn đấu trong thời gian tới, huyện Cư Jút sẽ trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.
Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt 19/19 tiêu chí, UBND huyện đã thiết lập xong dự thảo quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới trình tỉnh phê duyệt. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, an ninh trật tự nông thôn luôn được giữ vững, thu nhập và điều kiện kinh tế của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Cư Jút (Đắk Nông): Nỗ lực về đích nông thôn mới trước 2025

Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục… phát triển đồng bộ.

Để đạt được những thành quả  trên là sự đồng lòng nỗ lực của các cấp chính quyền cùng nhân dân chung tay xây dựng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, HĐND và UBND các cấp, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các phòng, ban, ngành của huyện đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao, người dân đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Được sự quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nông thôn.

Cư Jút (Đắk Nông): Nỗ lực về đích nông thôn mới trước 2025

Xã Cư Knia vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trong năm 2021, đã có đến 107,8 tỷ đồng được huy động và sử dụng nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Nhà nước 90,2 tỷ đồng; Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác đóng góp 17,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhân dân sửa sang chỉnh trang nhà cửa trên 100 tỷ đồng. 
Chú trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế, nâng cao thu nhập, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống văn hoá của người dân. Không ngừng củng cố, phát triển hệ thống chính trị tại các xã, công chức cấp xã tiếp tục được nâng cao về trình độ và chuyên môn nhằm đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định; các địa phương đã thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, chú ý giải quyết đơn thư khiếu kiện tại địa phương, cơ sở, không để vượt cấp (7/7 xã đạt tiêu chí số 19).
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Bính – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “ Để đạt được những thành quả như hiện nay phải nói đến sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung tay của Nhân dân, bên cạnh các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh thì cũng đã nhận được hàng trăm tỷ đồng huy động từ Nhân dân. Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội VII), cơ bản trong nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra thì địa phương cũng đã hoàn thành, riêng tiêu chí 15.1 xây dựng nông thôn mới về độ phủ Bảo hiểm y tế cho người dân thì hiện nay địa phương đang tập trung quyết liệt triển khai, phấn đấu trong năm 2022 đạt 88% về độ phủ Bảo hiểm y tế trên toàn huyện, trên chuẩn so với tiêu chí của giai đoạn 2016-2021. Trong thời gian tới, phấn đấu trước 2025, huyện Cư Jút sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới và có ít nhất 2 đến 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao”.

Cư Jút (Đắk Nông): Nỗ lực về đích nông thôn mới trước 2025

Ông Vũ Văn Bính – Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút.

Trong năm 2021, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các xã đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác xây dựng nông thôn mới sát với điều kiện thực tế của địa phương, huy động được nguồn lực của nhân dân trong việc hiến đất, tài sản trên đất và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng, nêu cao được trách nhiệm công dân trong xây dựng nông thôn mới. Đã lồng ghép tốt các chương trình MTQG về đầu tư xây dựng nông thôn mới có chất lượng hiệu quả, như vốn kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng trường học ở các xã; đầu tư hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.
Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, an ninh trật tự nông thôn luôn được giữ vững, thu nhập và điều kiện kinh tế của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
Tiến tới năm 2022, huyện Cư Jút cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể; Phấn đấu xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; các xã có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất cơ bản, hợp lý; cơ sở vật chất – văn hóa xã hội cơ bản hoàn thiện; môi trường sinh thái được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hộ được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. 

Cư Jút (Đắk Nông): Nỗ lực về đích nông thôn mới trước 2025

Thị trấn Ea T’Ling nhìn từ trên cao…

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển văn hóa nông thôn, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang hướng sản xuất hàng hóa tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường công tác giữ vững, ổn định an ninh – trật tự xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của BCĐ xây dựng NTM huyện, Ban quản lý xây dựng NTM các xã, Ban phát triển thôn, buôn. Kết hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp phát huy đoàn kết toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Thế Hùng “vietnamhoinhap.vn”