Theo đó, Đắk Nông tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cấp và tiêu chuẩn hoá các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng đạt chứng nhận 3 sao, 4 sao. Chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng OCOP liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ, quy mô lớn, sản xuất gắn với phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng.

 Đắk Nông sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ để phát triển sản phẩm OCOP
 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế. Tổ chức tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm OCOP trong và ngoài nước. Xây dựng các cơ sở dữ liệu và hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng  tham gia sàn thương mại điện tử và các hệ thống siêu thị. Đồng thời tập trung kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, cải tiến nhãn mác, mẫu mã, bao bì… các sản phẩm đã được chứng nhận xếp hạng sản phẩm OCOP để tiếp tục nâng hạng sao. Hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP gồm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mã vạch, thiết kế bao bì, in tem, kiểm nghiệm sản phẩm. Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu cho các sản phẩm tiềm năng và các sản phẩm OCOP./.

Nguồn: https://truyenhinhdaknong.vn/tin-tuc/danh-gia-phan-hang-moi-tu-10-san-pham-tro-len-tham-gia-chuong-trinh-ocop-nam-2022-9639.html