THƯ KIÊU GỌI THAM GIA TẾ TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ