GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » HỒ SƠ THẨM ĐỊNH XÃ NÔNG THÔN MỚI


Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ năm - 26/12/2019 20:13

 Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp để thảo luận, xét và bỏ phiếu công nhận xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới

 

Sau khi nghe đồng chí Phan Văn Sinh – Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định thông qua báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa; các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và thống nhất với kết quả thực hiện của xã và kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định, cụ thể:

Hội đồng thẩm định đánh giá xã đã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó: Có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt vượt cao hơn so với quy định như: quy hoạch, giao thông, trường học, tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, văn hóa…Bên cạnh đó có một số tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa cao, dễ biến động trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng hơn như: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; môi trường và an toan thực phẩm; quốc phòng và an ninh; hệ thống chính trị,…Đến nay xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và tỷ hộ gia đình (trong tổng số hộ gia đình của xã được khảo sát, lấy ý kiến) hài lòng về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt theo quy định.

Đồng chí Trương Thanh Tùng – PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh     phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Lãnh đạo UBND thị xã Gia Nghĩa báo cáo giải trình thêm một số vấn đề mà Hội đồng thẩm định yêu cầu

Tại cuộc họp cũng đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả lấy ý kiến đạt 22/22 phiếu đồng ý công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%.

Bỏ phiếu xét, công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Kết thúc cuộc họp đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã biểu dương và đánh giá cao kết quả, nỗ lực phấn đấu của xã trong việc thực xây dựng nông thôn mới và đề nghị trong thời gian tới, sau khi lên phường thì tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu – rẫy mẫu mà UBDN tỉnh đã ban hành để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân ở địa phương. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 trước ngày 01/1/2020.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn