GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 372/QĐ-UBND 15/03/2018

Quyết định số 372/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Tải về
Quyết định 275/QĐ-TTg 07/03/2018

Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 về việc Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và ...

Tải về
Quyết định số 1999/QĐ-UBND 19/12/2017

Quyết định số 1999/QĐ-UBND, Ngày 19/12/2017 V/v thành lập Đoàn thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của ...

Tải về
Quyết định số 2000/QĐ-UBND 19/12/2017

Quyết định số 2000/QĐ-UBND, Ngày 19/12/2017 V/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông ...

Tải về
Quyết Định 1865/QĐ-TTg 23/11/2017

Quyết Định 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc Quyết định 1865/QĐ-TTg năm 2017 về giao kế hoạch thực hiện chương trình ...

Tải về
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017

Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 21/11/2017 V/v ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trinh ...

Tải về
Quyết định số 1760/QĐ-TTg 10/11/2017

Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương ...

Tải về
Chương Trình Phối Hợp 243/CTPH-BNN-HLHPNVN 01/11/2017

Chương trình phối hợp 243/CTPH-BNN-HLHPNVN, ngày 1/11/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ ...

Tải về
Quyết Định 2540/QĐ-TTg 20/10/2017

Quyết Định 2540/QĐ-TTg, ngày 20/10/2017 Về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Nghị định 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 20/09/2017

Nghị định 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón

Tải về