GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn số :78/HD-MTTW-BTT 24/04/2017

Hướng dẫn số :78/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2017 về việc Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài ...

Tải về
Quyết định số 1122/QĐ-UBND 07/04/2017

Quyết định số 1122/QĐ-UBND, Ngày 7/4/2017 Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua đắk nông chung sức ...

Tải về
Nghị định 39/2017/NĐ-CP, ngày 04/4/2017 04/04/2017

Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Tải về
Quyết Định 1980/QĐ-TTg 03/04/2017

Quyết Định 1980/QĐ-TTg, Ngày 03/4/2017 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ...

Tải về
Quyết Định 28/2016/QĐ-UBND 20/03/2017

Quyết Định 28/2016/QĐ-UBND, 20/3/2017 Ban hành Quyết định thực hiện Chương trình kiên cô hóa kênh mương và giao thông ...

Tải về
Chỉ thị 36/CT-TTg 20/03/2017

Chỉ thị 36/CT-TTg, ngày 20/3/2017 Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Chỉ thị 10-CT/TW 20/03/2017

Chỉ thị 10-CT/TW, Ngày 20/03/2017 tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc vận toàn dân đoàn kết ...

Tải về
Quyết Định 2034/QĐ-UBND 19/01/2017

Quyết Định 2034/QĐ-UBND, Ngày 19/1/2017 Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đụa" Đắk ...

Tải về
22/BC-BCĐ 13/01/2017

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 và nhiệm vụ, ...

Tải về
Nghị định 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/1/2017 09/01/2017

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng ...

Tải về