GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Quyết định số 349/QĐ-SNN 20/07/2022

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc chức ...

Tải về
Chỉ thị số 08/CT-UBND 19/07/2022

Về việc đẩy nhanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai ...

Tải về
Quyết định 1137/QĐ-UBND 13/07/2022

Về việc ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn ...

Tải về
Nghị quyết 85/NQ-CP 09/07/2022

NGHỊ QUYẾT 85/NQ-CP VỀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ ...

Tải về
Quyết định 1078/QĐ-UBND 30/06/2022

Giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Thông tư số 05/TT-BTTTT 30/06/2022

Quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung số 02 thuộc ...

Tải về
Chỉ thị 06/CT-UBND 28/06/2022

Tằng cường hoạt động khao học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Công văn số 2307/BXD-QHKT 27/06/2022

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Tải về
QĐ 1053/QĐ-BCĐ 24/06/2022

BAN HÀNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về