GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới

Nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới

Nhằm tổ chức thực hiện có chất lượng, đảm bảo các tiêu chí; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, ngày 06 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản số 4020/UBND-KTN để chỉ đạo tiếp tục khắc phục, đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới với các nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

Đọc tiếp

Công tác phòng chống dịch cần tiếp tục được ưu tiên, trên tinh thần quyết liệt, tập trung cao độ

Công tác phòng chống dịch cần tiếp tục được ưu tiên, trên tinh thần quyết liệt, tập trung cao độ

Chiều 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức họp để nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và bàn các biện pháp tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp

Các tin khác