GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » OCOP


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ OCOP NĂM 2019

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ OCOP NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019.

Đọc tiếp

Các tin khác