GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Hồ sơ thẩm định 7 xã hoang thành năm 2020
Về việc / trích yếu

Hồ sơ thẩm định 7 xã hoàn thành NTM năm 2020 (xã Cư Kia Nia; Ea Pô; Đắk Sôr; Đắk R'La; Đắk Lao; Thuận Hà; Quảng Khê

Ngày ban hành 02/04/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 99 | Đã tải: 22