GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy 29/08/2019

Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụTỉnh ủy V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình ...

Tải về
Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm ocop... 20/08/2019

Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương ...

Tải về
748/HD-BTĐKT, ngày 24/4/2019 V/vHướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 24/04/2019

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 ...

Tải về
04/2019/TT-BNNPTNT , ngày 01/4/2019 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT,....... 01/04/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ ...

Tải về
Bộ tài liệu đào tạo về OCOP 19/02/2019

Bộ tài liệu đào tạo về OCOP

Tải về
Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP 04/01/2019

Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP

Tải về
Quyết định số 2115/QĐ-UBND, Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Đắk Nông 25/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao ...

Tải về
Quyết định số: 2116/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí về vườn mẫu – rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông ...

Tải về
Lấy góp ý Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu 26/11/2018

Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu

Tải về
Quyết định số: 1457/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông

Tải về