GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch 717/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương ...

Tải về
Kế hoạch 718/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây ...

Tải về
Kế hoạch số 653/KH-UBND 29/11/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
Kế hoạch số 716/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương ...

Tải về
Kế hoạch số 706/KH-UBND 28/11/2022

Thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương ...

Tải về
Quyết định số 1822/QĐ-UBND 18/11/2022

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông ...

Tải về
Hướng dẫn 03/HĐ_SNV 26/10/2022

khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

Tải về
Kế hoạch số 598/KH-UBND 20/10/2022

Bồi dưỡng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, buôn, bon, Tổ trưởng tổ dân phố theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ...

Tải về
Quyết định 1700/QĐ-UBND 18/10/2022

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng ...

Tải về
Quyết định 1703/QĐ-UBND 18/10/2022

Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về