GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Bổ sung hồ sơ Gia Nghĩa 02/04/2021

sung HS gia nghĩa hoàn thanh nhiệm vụ năm 2020

Tải về
Hồ sơ thẩm định 7 xã hoang thành năm 2020 02/04/2021

Hồ sơ thẩm định 7 xã hoàn thành NTM năm 2020 (xã Cư Kia Nia; Ea Pô; Đắk Sôr; Đắk ...

Tải về
Kế hoạch 122/KH-UBND 11/03/2021

Triển khai đề án chương trình một xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về
Thông báo 22/TB-SNN 11/03/2021

Tải về
Sổ tay hỏi đáp OCOP 11/03/2021

Sổ tay hỏi đáp OCOP

Tải về
xa Đak Rla 01/03/2021

Hồ sơ trình thẩm định xã Đak Rla đạt chuẩn NTM

Tải về
xa daklao 01/03/2021

Hồ sơ trình thẩm định xã Đak lao đạt chuẩn NTM

Tải về
xa EaPo 01/03/2021

Hồ sơ trình thẩm định xã EaPo đạt chuẩn nông thôn mới

Tải về
xã Cư Knia 01/03/2021

Hồ sơ trình thẩm định xã Cư Knia đạt chuẩn NTM

Tải về
QĐ 237/QĐ-UBND 08/02/2021

Về việc phê duyệt danh sách đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong phong trào Đắk Nông chung sức xây ...

Tải về