GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2021-2025 03/03/2023

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2021-2025

Tải về
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND 21/02/2023

Ban hành Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho ...

Tải về
Báo cáo số 59/BC-UBND 06/02/2023

Tải về
Quyết định 106/QĐ-UBND 03/02/2023

Tải về
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND 31/01/2023

Ban hành Quy định cơ chế quay vòng 1 phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo ...

Tải về
Quyết định số 2203/QĐ-UBND 28/12/2022

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh ...

Tải về
Kế hoạch 717/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương ...

Tải về
Kế hoạch 718/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây ...

Tải về
Kế hoạch số 653/KH-UBND 29/11/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
Kế hoạch số 716/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương ...

Tải về