GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 08/01/2020 08/01/2020

Tổ chức hoạt động ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2020

Tải về
Giấy mời thẩm định xã Đắk R'Moan và xã Kiến Thành 08/01/2020

Hồ sơ thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tải về
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND 18/12/2019

V/v ban hành quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố khu dân cư ...

Tải về
Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (s)

Tải về
Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy 29/08/2019

Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụTỉnh ủy V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình ...

Tải về
Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm ocop... 20/08/2019

Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương ...

Tải về
Kết luận số 54-KL/TW (s) 07/08/2019

Kết luận của Bộ chính trị ngày 7/8/2019, về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa X ...

Tải về
748/HD-BTĐKT, ngày 24/4/2019 V/vHướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 24/04/2019

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 ...

Tải về
04/2019/TT-BNNPTNT , ngày 01/4/2019 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT,....... 01/04/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ ...

Tải về
Bộ tài liệu đào tạo về OCOP 19/02/2019

Bộ tài liệu đào tạo về OCOP

Tải về