GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUY HOẠCH- HẠ TẦNG KINH TẾ


Bổ sung quy định về quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Thứ hai - 20/02/2023 14:42

 

 

Tại “Hội nghị toàn quốc về Quy hoạch xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025”, chiều 17/2, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương cho biết, nội dung tiêu chí quy hoạch trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới, trong đó, bổ sung quy định về quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

Đánh giá về các vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025, hướng tới NTM bền vững, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, nội dung tiêu chí quy hoạch trong xây dựng NTM giai đoạn 20212025 đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới.

Đó là tiếp tục thực hiện quy hoạch, bổ sung thêm quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc điểm dân cư mới trong yêu cầu đối với xã NTM nâng cao. Bổ sung thêm quy định về quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn đối với huyện đạt chuẩn NTM và huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ảnh minh họa
Tiêu chí quy hoạch trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới. 

Như vậy, nội dung tiêu chí quy hoạch đã có sự điều chỉnh, chú trọng hơn đến nội dung của quy hoạch (gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa) và việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch. Đồng thời, đưa quy định về quy hoạch trong tiêu chí xây dựng NTM ở cấp huyện.  

“Đặc biệt, Quy hoạch trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, trong đó tiêu chí quy hoạch bổ sung quy định về rà soát, điều chỉnh quy hoạch hiện có. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch và có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội và định hướng đô thị hóa”, ông Lam nói.

Để hướng dẫn thực hiện nội dung về quy hoạch trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Bộ tiêu chí NTM các cấp, Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư quy định về thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các quy định về quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Lam, những vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 cho Quy hoạch xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch nông thôn; đảm bảo tính kết nối trong quy hoạch xây dựng NTM.

Cần nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện các quy hoạch gắn với việc thực hiện bộ tiêu chí NTM các cấp, để đảm bảo đáp ứng mục tiêu của quy hoạch là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo hướng bền vững, bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, quy hoạch xây dựng NTM phải đảm bảo tính kết nối giữa nông thôn – đô thị, kết nối giữa vùng nông thôn và vùng phát triển công nghiệp, kết nối vùng nông thôn với vùng phát triển du lịch dịch vụ, kết nối vùng đồng bằng – miền núi. 

Ngoài tiêu chí quy hoạch, còn phải chú trọng đến các tiêu chí, chỉ tiêu khác, như về xây dựng cảnh quan, phát triển diện tích cây xanh công cộng, quy hoạch các vùng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn…

Quy hoạch nông thôn gắn với đô thị hóa cần có những quy định cụ thể về tiêu chí xây dựng NTM cho các xã ven đô, các xã, huyện được quy hoạch thành đô thị. Đẩy manh đô thị hóa khu vực nông thôn trên nền tảng kế thừa kết quả xây dựng NTM; hạn chế tối đa trong việc xáo trộn trong đầu tư xây dựng.

Đối với các xã ven đô, cần định hướng xây dựng NTM chú trọng đến phát triển mảng xanh với nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát triển các vùng trồng hoa, trồng cây cảnh, trồng rau và phát triển các dịch vụ phục vụ cho khu vực nội đô với mục tiêu xây dựng vùng ven đô trở thành vùng đệm, vùng xanh, khu vực nghỉ dưỡng cho các vùng đô thị liền kề.

“Quy hoạch xây dựng nông thôn phải nghiên cứu, xem xét tính đặc thù với từng vùng, miền, địa phương gắn với việc gìn giữ kiến trúc nông thôn, bảo tồn giá trị văn hóa địa phương. Phải gắn kết chặt chẽ với các định hướng quốc gia về phát triển nông nghiệp và cần chú trọng hơn nữa đến các công trình bảo vệ môi trường”, ông Lam nhấn mạnh.

Nguồn: https://doanhnghiephoinhap.vn/bo-sung-quy-dinh-ve-quy-hoach-khu-chuc-nang-dich-vu-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-thon.html?gidzl=h9-RIDNjCX2fXfv6rlKx4QQ8a4R0h3n2lzZ55i-lRn3ZqfGIp_Pe4xQ6pKV9eZCIujEP53P8HPrWrUWr70

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin cũ hơn