GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Đắk Nông phát huy văn hóa cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu - 15/03/2024 09:26

 

 

Sáng 14/3, Sở KH-CN Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học “Báo cáo kết quả sơ bộ từ khảo sát định tính về vai trò của văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số với Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đắk Nông hiện nay”.

 
img_7709(1).jpg
Đắk Nông quan tâm phát huy vai trò của văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số với Chương trình xây dựng nông thôn mới

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác thực hiện Đề tài “Vai trò của văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số trong xây dựng NTM ở tỉnh Đắk Nông”. Thông qua hội thảo nhằm báo cáo kết quả sơ bộ từ khảo sát định tính về vai trò của văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số với Chương trình xây dựng NTM hiện nay.

Các đại biểu đã chia sẻ một số nội dung về: quản lý phát triển nông thôn gắn với phát huy giá trị văn hóa cộng đồng; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên; khái quát về các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông; vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội tham gia phát huy giá trị văn hóa cộng đồng trong xây dựng NTM ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay…

 
img_7698-2-(1).jpg
Các chuyên gia chia sẻ một số quan điểm về văn hóa cộng đồng

Hội thảo cũng nhận diện một số quan điểm về văn hóa cộng đồng, phân tích kết quả ban đầu về vai trò của văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số trong xây dựng NTM ở Đắk Nông trong bối cảnh hội nhập.

Các ý kiến thảo luận và kết quả hội thảo được xem là bước đầu cung cấp các luận cứ khoa học cho việc phát triển văn hóa cộng đồng. Đồng thời, đưa ra những đề xuất nhằm giữ gìn và phát huy vai trò của các giá trị văn hóa cộng đồng tiêu biểu tích cực, giảm thiểu tính tiêu cực. Từ đó nhằm phục vụ xây dựng NTM bền vững và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội ở Đắk Nông, giai đoạn 2025-2030.

img_7728-2-(1).jpg
Đại diện Ban Dân tộc thông tin về tình hình xây dựng nông thôn mới ở các dân tộc thiểu số Đắk Nông

Từ năm 2010 đến nay, Đắk Nông đã huy động hiệu quả các nguồn vốn khác nhau để xây dựng NTM. Tính đến cuối năm 2023, Đắk Nông có trên 60% xã đạt NTM, vượt kế hoạch của tỉnh đề ra. Kết quả xây dựng NTM đem lại nhiều chuyển biến nổi bật ở tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Nguồn: https://baodaknong.vn/dak-nong-phat-huy-van-hoa-cong-dong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-202790.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn