GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Đắk Nông đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 13/11/2023 16:30

 

Các địa phương tại tỉnh Đắk Nông đang tận dụng mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng nông thôn mới.

 

 

Đến nay, Đắk Nông có 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60%. Bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Ngoài ra tỉnh Đắk Nông có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023, Đắk Nông có 11 xã đang tập trung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Kết quả giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2023 của tỉnh đến cuối tháng 10/2023 là hơn 200 tỷ đồng, đạt 39,9% và chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Tại huyện Đắk Song, địa phương này có 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện còn 3 xã đang được đẩy nhanh hoàn thiện các bộ tiêu chí.

Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đắk Song mặt dù địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị đang cố gắng hoàn thành các mục tiên của Chương trình nông thôn mới.

Ông Vinh cho biết, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới bộ máy chỉ đạo, giúp việc thực hiện chương trình từ huyện đến cơ sở được kiện toàn cơ bản đáp ứng với nhiệm vụ được giao. Các địa phương cơ sở đã tích cực chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện chương trình, ban hành các kế hoạch để lồng ghép, huy động các nguồn vốn và tổ chức triển khai thực hiện, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của cấp trên.

Các địa phương tại Đắk Nông đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh: Quang Yên.

Các địa phương tại Đắk Nông đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh: Quang Yên.

Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Các lĩnh vực về giáo dục có sự phát triển cả về quy môn và chất lượng, y tế cơ sở được nâng cao chất lượng, đời sống văn hóa ở nông thôn, vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

“Địa phương còn 3 xã chưa đạt là Đắk Môl, Đắk N’Drung và Trường Xuân. Huyện đang tập trung kiểm tra, hướng dẫn xã Đắk Môl, Trường Xuân đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Kiểm tra, hướng dẫn xã Đắk N’Drung rà soát, xác định nhiệm vụ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023”, ông Vinh chia sẻ.

 

Còn tại huyện Krông Nô, địa phương này đạt 172 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,63 tiêu chí/xã, trong đó số tiêu đạt theo kế hoạch năm 2023 là 8/15 tiêu chí đạt 53,3% kế hoạch. Bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Nam Đà, Đắk Sôr, Đắk Drô và Nâm Nung.

Trong đó, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã. Trong năm 2023, huyện Krông Nô phấn đấu 2 xã Nam Xuân, Nâm N’Đir đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Danh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Nô, địa phương đang có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện để thực hiện chương trình nông thôn mới.

Ông Danh cho biết thêm, địa phương đang chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy được nhiều cách làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hơn để đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.

Các cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn. Chất lượng giáo dục, y tế và phát triển văn hóa ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, an ninh trật tự nông thôn luôn được giữ vững, thu nhập và điều kiện sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao hơn.

“Địa phương tận dụng tối đa sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế,… nhất là từ cộng đồng dân cư để cùng chung tay thực hiện các nội dung của chương trình. Tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua Krông Nô chung sức xây dựng nông thôn mới.

Huyện sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang, xây dựng các Khu dân cư; trong đó ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã có tiêu chí thấp và các xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2023“, ông Danh thông tin.

Nguồn: Đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông (nongnghiep.vn)

 
 
Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn