Trong năm 2020, Đắk Nông phấn đấu tổng giá trị gia tăng đạt 22.308 tỷ đồng; duy trì tốc độ kinh tế 7,91%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 17,22%; khu vực dịch vụ chiếm 34,97%. GRDP bình quân đầu ng­ười đạt 51,26 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước 2.700 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. Phấn đấu xây dựng thêm 4 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên.

Quang cảnh hội ngh
 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư phát triển không đạt kế hoạch có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 là trên 2.345 tỷ đồng và ước giải ngân đến ngày 31/1/2020 đạt 87,5% kế hoạch. Một số dự án giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt dưới 50%. Nguyên nhân là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có tâm lý chủ quan trong công tác giải ngân. Các đơn vị liên quan còn thiếu sự nghiên cứu, nắm bắt các quy định đầu tư xây dựng. Sự phối hợp của một số cơ quan chuyên môn còn chậm, làm dự án chậm được phê duyệt, điều chỉnh, không kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

Với tiến độ giải ngân nhiều dự án của năm 2019 còn đạt thấp và không đạt sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, UBND tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, tìm hiểu nguyên nhân chính của hạn chế nhằm có những giải pháp cho từng trường hợp có liên quan.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Nguyễn Xuân Thanh ý kiến về việc chuyển nguồn năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải thẳng thắn phê bình một số địa phương, đơn vị còn máy móc trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm dẫn đến nguồn vốn đầu tư giải ngân chậm, phải chuyển nguồn. Trong năm 2020, UBND tỉnh sẽ quyết liệt, có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện không bảo đảm tiến độ, chất lượng kém, giải ngân thấp, gây thất thoát lãng phí.

Đối với việc phát triển kinh tế xã hội, phải quyết tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Trước mắt, các ngành, địa phương chuẩn bị tốt công tác đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chăm lo chế độ chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải nhấn mạnh, năm 2020, UBND tỉnh sẽ quyết liệt, có chế tài nghiêm khắc trong việc quản lý, thực hiện đầu tư công.
Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn