GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BỎ PHIẾU, XÉT, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Thứ năm - 08/04/2021 10:19

Chiều ngày 07 tháng 4 năm 2021, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh và đồng chí Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì đã tổ chức họp để thảo luận, xét và bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh phát biểu khai mạc cuộc họp thẩm định

Tham dự cuộc họp có 22/22 thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh là lãnh đạo các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; lãnh đạo UBND các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’long, Krông Nô và Chủ tịch UBND 7 xã được thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn năm 2020 gồm: xã Cư Knia, Ea Pô huyện Cư Jút; xã Đắk R’la, Đắk Lao huyện Đắk Mil; xã Thuận Hà huyện Đắk Song; xã Đắk Sôr huyện Krông Nô và xã Quảng Khê huyện Đắk G’long.

Đồng chí Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định tỉnh thông qua báo cáo kết quả thẩm định đối với 7 xã

Sau khi nghe đồng chí Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định xã nông thôn mới tỉnh thông qua báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020 đối với 7 xã; các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và có ý kiến đánh giá như sau:

– Đánh giá cao quá trình tổ chức thẩm định của Đoàn thẩm định tỉnh; thống nhất với Báo cáo thẩm định của Đoàn đối với 7 xã: Cư Knia, Ea Pô huyện Cư Jút; Đắk R’la, Đắk Lao huyện Đắk Mil; Thuận Hà huyện Đắk Song; Đắk Sôr huyện Krông Nô và Quảng Khê huyện Đắk G’long.

– Qua kết quả thẩm định, Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của 04 xã: Đắk Lao, Đắk R’la huyện Đắk Mil; xã Thuận Hà huyện Đắk Song; xã Quảng Khê huyện Đắk G’long.

– Đối với 3 xã Cư Knia, Ea Pô, Đắk Sôr theo báo cáo, đánh giá của Đoàn thẩm định thì có một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa thống nhất số liệu, đánh giá mới cơ bản đạt, như: tiêu chí thu nhập của xã Cư Knia; tiêu chí giao thông của xã Ea Pô; chỉ tiêu 8.1.về xã có điểm phụ vụ bưu chính ở xã Đắk Sôr và vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản tại xã Cư Knia và Đắk Sôr. Tuy nhiên, tại cuộc họp lãnh đạo UBND các huyện, các xã đã có những giải trình và bổ sung các hồ sơ minh chứng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nêu trên. Các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã thảo luận và cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện của các xã; đồng thời đề nghị các xã cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới bền vững hơn.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định tỉnh đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của các thành viên về xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho 07 xã. Kết quả bỏ phiếu:

Xã Đắk Lao, Đắk R’la huyện Đắk Mil; xã Thuận Hà huyện Đắk Song; xã Ea Pô huyện Cư Jút và xã Quảng Khê huyện Đắk G’long có 22/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đạt 100%.

Xã Cư Knia huyện Cư Jút có 21/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đạt 95,4%.

Xã Đắk Sôr huyện Krông Nô có 20/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đạt 90,9%.

 B phiếu lấy ý kiến đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thì Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2020.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã biểu dương và đánh giá cao kết quả, nỗ lực phấn đấu của các xã trong việc thực xây dựng nông thôn mới và đề nghị các xã trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt; tiếp tục nâng cao chất các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận 7 xã nêu trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020./.

Ảnh, bài: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn