GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Nuôi trồng thủy sản có bước tăng trưởng mạnh

Nuôi trồng thủy sản có bước tăng trưởng mạnh

Từ đầu năm 2019 đến nay, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh có bước phát triển mạnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bù đắp một phần vào những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh xảy ra đối với ngành Nông nghiệp tỉnh.

Đọc tiếp

Các tin khác