GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tuy Đức khai thác lợi thế tập trung đột phá về phát triển nông nghiệp

Tuy Đức khai thác lợi thế tập trung đột phá về phát triển nông nghiệp

Một trong hai khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), chú trọng và ưu tiên phát triển các loại cây trồng có thế mạnh và trang trại chăn nuôi tập trung.

Đọc tiếp

Báo chí Đắk Nông “hòa chung giọt mồ hôi” với nông dân

Báo chí Đắk Nông “hòa chung giọt mồ hôi” với nông dân

Báo chí Đắk Nông luôn phát huy vai trò là kênh thông tin tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc tiếp

“Điểm sáng” liên kết sản xuất nông nghiệp ở Đắk Ha

“Điểm sáng” liên kết sản xuất nông nghiệp ở Đắk Ha

Đến nay, HTX đã có vùng nguyên liệu liên kết sản xuất khoảng 300ha. HTX đang tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động, với mức lương khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Đọc tiếp

Đắk Nông và mục tiêu phát triển nông nghiệp tiên tiến, bền vững

Đắk Nông và mục tiêu phát triển nông nghiệp tiên tiến, bền vững

“Đắk Nông có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Đất đai, khí hậu thích hợp với nhiều cây trồng và cho năng suất, chất lượng cao”.

Đọc tiếp

Sản phẩm OCOP nổi bật của Đắk Nông

Sản phẩm OCOP nổi bật của Đắk Nông

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 60 sản phẩm của 54 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, cơ sở sản xuất được công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, có 7 sản phẩm đạt 4 sao, 53 sản phẩm đạt 3 sao theo Bộ tiêu chí OCOP Quốc gia. 

Đọc tiếp

Quỹ hỗ trợ nông dân Đắk Nông phát huy hiệu quả

Quỹ hỗ trợ nông dân Đắk Nông phát huy hiệu quả

"Nguồn quỹ đã và đang giúp công tác tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức hội ngày càng có hiệu quả. Thông qua nguồn này, tổ chức hội các cấp được củng cố vững mạnh, vị thế của hội nông dân trong hệ thống chính trị được nâng lên"

Đọc tiếp

Các tin khác