GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Đắk Nông: Nỗ lực xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu

Đắk Nông: Nỗ lực xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu

KTNT Xây dựng nông thôn thành những làng quê văn minh, hiện đại là mục tiêu của Đắk Nông trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Đọc tiếp

Các tin khác