GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Công tác triển khai và phát triển kinh tế tập thể của huyện Đắk Song có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác triển khai và phát triển kinh tế tập thể của huyện Đắk Song có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 21/5, UBND huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 12/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Đọc tiếp

Các tin khác