GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : CV 1167/SVHTTDL-QLVHGĐ
Về việc / trích yếu

V/v thao go nhung kho khan, vuong mac và đẩy nhan tiến độ trien khai thuc hien XDNTM nam 2020

Ngày ban hành 01/10/2020
Loại văn bản CÔNG VĂN
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Minh Quang
Cơ quan / đơn vị ban hành CÁC SỞ - BAN - NGÀNH
Tải về máy Đã xem : 495 | Đã tải: 4