GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : CV 1045/UBND-KTN
Về việc / trích yếu

V/v tiếp tục khắc phục và triển khai thực hiện đạt các chi tiêu, tiêu nông thôn mới

Ngày ban hành 11/10/2020
Loại văn bản CÔNG VĂN
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Trương Thanh Tùng
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 643 | Đã tải: 0